Cross Popular Cabanas 2015
  • Mércores, 05 Agosto 2015

O pasado 2 de agosto con motivo da celebración de Santa Marta tivo lugar, o Cros popular de Cabanas 2015

Castelos de Area, verán 2015
  • Mércores, 05 Agosto 2015

Como xa vén sendo tradicional, concretamente na praia de "A Magdalena", durante o primeiro fin de seman de agosto, tivo lugar o tradicional concurso de de Castelos de Area. Nesta actividade dirixido a un público infantil, púidose observar unha ampla  participación e gran creatividade de todos os concursantes.

Música tradicional, Santa Marta 2015
  • Mércores, 05 Agosto 2015

Durante a celebración da festividade de Santa Marta, desenvolvéronse actividades dirixidas aos diferentes segmentos da poboación do noso querido municipio. A música tradicional cobro protagonismo, coa excepcional actuación do grupo, "Airiños do Frade"

Concertos Pop Santa Marta 2015
  • Mércores, 05 Agosto 2015

Durante a festividade de Santa Marta, concretamente o sábado día 1 de agosto, tivo lugar, a actuación de de os grupos pop, "Complices"  e "Los Limones"

Notificación de convocatoria
  • Xoves, 30 Xullo 2015

CONCELLO DE CABANAS (A CORUÑA)

 

NOTIFICACIÓN DE CONVOCATORIA

De acordo co disposto no artigo 80 do Regulamento de Organización, Funcionamento e
Réxime Xurídico das Entidades locais, poño no seu coñecemento que O Sr. Alcalde con esta data

ditou O seguinte Decreto:
DECRETO 310/2015. Convocatoria sesión.

Páxinas