Comisiones

Xunta de Portavoces

 • Por parte do PP asistirá D. Germán Castrillón Permuy, D. Manuel González López, primeiro suplente Dna. Esperanza Gayoso Pereiro
 • Por parte do PSOE asistirá D. Delfín Feal Pereira.
 • Por parte do Grupo Mixto irá en alternancia entre os distintos membros que o conforman.

Comisión de Obras, Servizos, Urbanismo e Empleo

 • Por parte do PP asistirá D. Germán Castrillón Permuy, D. Manuel González López, Dna. Esperanza Gayoso Pereiro, primeiro suplente D. Javier Fernández Brage, segundo suplente D. Julián Ramón Seijas Criado.
 • Por parte do PSOE asistirá D. Delfín Feal Pereira, Dna. Concepción Rodríguez Ferreiro, suplente D. Carlos Ladra Brage.
 • Por parte do Grupo Mixto irá en alternancia entre os distintos membros que o conforman.

Comisión de Asuntos do Pleno

 • Por parte do PP asistirá D. Germán Castrillón Permuy, D. Manuel González López, Dna. Esperanza Gayoso Pereiro, primeiro suplente D. Javier Fernández Brage, segundo suplente D. Julián Ramón Seijas Criado.
 • Por parte do PSOE asistirá D. Delfín Feal Pereira, D. Carlos Ladra Brage, suplente Dna. Concepción Rodríguez Ferreiro.
 • Por parte do Grupo Mixto irá en alternancia entre os distintos membros que o conforman.

Comisión Informativa Especial de Contas, Facenda e Persoal

 • Por parte do PP asistirá D. Germán Castrillón Permuy, D. Manuel González López, D. Javier Fernández Brage, primeiro suplente D. Julián Ramón Seijas Criado, segundo suplente Dna. Esperanza Gayoso Pereiro.
 • Por parte do PSOE asistirá D. Delfín Feal Pereira, D. Carlos Ladra Brage, suplente Dna. Concepción Rodríguez Ferreiro.
 • Por parte do Grupo Mixto irá en alternancia entre os distintos membros que o conforman.